wait please
شکیبا باشید
زیست فناوری کوثر
زیست فناوری کوثر
CFTR SegCheck™ Kit v2.2

CFTR SegCheck™ Kit v2.2

وضعیت: موجودموجود
انتخاب واحد و Cat.No :
تعداد سفارش :

تشخیص قبل از تولد به دلایل مختلف مستعد تشخیص اشتباه است. هر ساله پرونده های حقوقی متعددی در این زمینه وجود دارد و آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی هزینه و تلاش زیادی را صرف انجام کلیه اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از تشخیص اشتباه می کنند. بیشتر این تشخیص های اشتباه می تواند ناشی آلودگی نمونه جنین به نمونه مادری، جابجایی نمونه در مراحل مختلف تشخیص، مخلوط شدن نمونه ها، دیزومی، تکثیر یک جانبه یا ADO، کراس اور، جهش جدید و رد ابوّت و ... باشد.

شرکت زیست فناوری کوثر یک روش خلاقانه برای غلبه بر اکثر علل تشخیص اشتباه با یک QF-PCR چندگانه ایجاد کرده است. هر کدام از کیت های حاوی ™SegCheck مارکرهای STR است که به یک ژن خاص مرتبط هستند و علاوه بر آن دارای مارکرهای STR مختص QF-PCR می باشند که جهت تشخیص آنیوپلوئیدی کروموزوم های 13، 18، 21، X و Y استفاده می شوند. کیت های ™SegCheck  برای تشخیص بیماری های مختلف ژنتیکی طراحی و توسعه یافته اند. بنابراین، مارکرهای متعدد برای ژن هدف، دقت تشخیص صحیح را افزایش داده و احتمال تشخیص اشتباه را به حداقل می رساند و از تشخیص های اشتباه جلوگیری به عمل آید.

 

ویژگی و مزایا:

 • ردیابی ژن بیماری در شجره نامه
 • رفع شبه نمونه جنین با نمونه مادری
 • رفع شبه آلودگی نمونه با نمونه دیگر
 • تایید اصالت نمونه جنینی و تشخیص خطای جابجایی نمونه
 • تعیین جنسیت نمونه
 • تعیین هویت نمونه
 • غربالگری اولیه آنیوپلوئیدی کروموزومی
 • تشخیص و تمیز نمونه های جنین در چند قلوها
 • تشخیص دیزومی تک والدی (هترودیزومی یا ایزودیزومی)
 • تشخیص پدیده کراسینگ اور در بررسی HLA و ایجاد بیماری
 • تشخیص موزاییسم جنین
 • موزاییسم گنادی (بیشتر در اختلالات مرتبط با X)
 • تایید نتایج تشخیص جهش به روش های مستقیم همچون DNA Sequencing، ARMS، MLPA، Gap PCR و NGS

 

اهمیت استفاده از کیت های ™SegCheck چیست؟

در اکثر کشورها، آزمایش قبل از تولد برای آنیوپلوئیدی های کروموزومی در عمل انجام می شود. اکثر روش های معمول (یعنی سه ماهه اول و دوم اولتراسوند و غربالگری بیوشیمیایی) دارای اشکالاتی هستند زیرا در تشخیص آنیوپلوئیدی های کروموزومی، مثبت کاذب یا منفی کاذب وجود دارد. QF-PCR مدتهاست که به یک روش انتخابی برای تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های رایج کروموزومی تبدیل شده است. با این حال، تکنیک هایی مانند QF-PCR و کاریوتایپ باید توسط متخصصان درخواست شده و بر روی نمونه های انتخابی جنین انجام شود. زیست فناوری کوثر با آگاهی از این کاستی ها، کیت های ™SegCheck را تولید کرده است که برای پیش از 60 بیماری این کیت ها طراحی شده است و به موجب آن آزمایشگاه ها می توانند هر بیماری را همراه با غربالگری اولیه آنیوپلوئیدی ها به روش QF-PCR بدون نمونه برداری و هزینه اضافی تعیین کنند. حتی تست های NIPT (آزمایش پیش از تولد غیر تهاجمی) نیز تنها آنیوپلوئیدی را برای نمونه جنین مورد آزمایش قرار می دهد. در صورتی که کیت ™SegCheck می تواند هم ژن بیماری و هم آنیوپلوئیدی ها را برای هر نمونه جنینی که تحت آزمایش تشخیص پیش از تولد قرار دارد، بررسی نماید. در واقع هر کیت ™SegCheck مارکرهای STR خاصی کروموزوم های 13، 18، 21 و کروموزوم های جنسی همراه با مارکرهای STR خاص بیماری را در خود جای داده است.

مارکرهای STR از تکرارهای 4 نوکلئوتیدی انتخاب شده اند تا تجزیه و تحلیل کمتر صورت گیرد و تفسیر آسان باشد. الل های حاصل از این مارکرهای STR می توانند در احراز هویت نمونه، رد آلودگی سلول های مادر و بسیاری از مزایای دیگر در یک آزمایش کمک کنند. بنابراین، از این مارکرهای کروموزومی می توان برای بررسی وجود آنیوپلوئیدی برای کروموزوم های آزمایش شده نیز استفاده کرد. در صورت مشکوک بودن به آنیوپلوئیدی، نمونه را می توان با مارکرهای بیشتری و با استفاده از روش QF-PCR مانند کیت های AneuQuick™ Kit v3.2 یا AneuQuick™ Extra Plus Kit v1.2 انجام داد.  

هر آزمایشگاه تشخیص ژنتیک هنگام انجام تشخیص پیش از تولد با مشکلاتی مانند ترکیب نمونه ها و آلودگی سلول های مادری روبرو می شود. این خطاها می توانند منجر به تشخیص اشتباه و غربالگری منفی کاذب شوند.

SegCheck می تواند به هر آزمایشگاه ژنتیک پزشکی که تشخیص پیش از تولد دارد، کمک کند. از آنجایی که این کیت ها دارای مارکرهایی است که درون یا کنار ژن مختص به بیماری خاص می باشد و تفکیک (segregation) می شود، از این مارکرها برای ردیابی الگوی تفکیک و تحلیل پیوستگی ژنی (analysis linkage) می توان استفاده نمود. رسم هاپلوتیپ جهت تایید وراثت جهش ژن بیماری در جنین می باشد.

به طور مثال فرض کنید والدین جهش مشابهی داشته باشند و به دلیل تکثیر یک جانبه یا allele drop out در هنگام تشخیص جهش در جنین به روش مستقیم، هموزیگوت نشان داده می شود که این جهش در رسم هاپلوتیپ و آنالیز آن در یک خانواده نشان می دهد که در واقع هتروزیگوت است که به دلیل ADO، ژن دیگر تقویت نشده است و بدین ترتیب جنین ناقل سقط می شد. دلیل اینکه کیت های ™SegCheck قادر است ADO را تشخیص دهد این است که در هر کیت ™SegCheck بین 4 تا 8 مارکر STR وجود دارد و یک نمونه نمی تواند ADO برای همه این مارکرها داشته باشد.

این روش به کار رفته در این کیت ها برای اکثر آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی مولکولی که تشخیص قبل از تولد را انجام می دهند، ارزشمند خواهد بود. با این حال، می توانند توسط محققان دیگر برای اهداف دیگری مانند تفکیک ژنی یا ارثی یا حتی موزاییسم استفاده شود.

 

فیبروز کیستیک (CF) یک اختلال متابولیک ارثی است. این بیماری به صورت الگوی اتوزوم مغلوب به ارث می رسد. جهش در ژن CFTR مسئول نوع کلاسیک بیماری است. بیش از 600 جهش عامل بیماری ایجاد شده است. غربالگری ناقلین، نوزادان و همچنین تشخیص پیش از تولد، در اکثر کشورهای غربی در حال انجام است. این بیماری در قفقاز شایع تر است.

 

CFTR SegCheck™ Kit v2.2 یک کیت تشخیص مولکولی است که در مدت زمان کوتاهی افراد ناقل و یا مبتلا به سیستیک فیبروز را تشخیص می دهد.  این کیت اصولاً بر اساس نشانگرهای STR و تکنیک QF PCR عمل می کند تا این کیت اصولاً بر اساس مارکرهای STR و تکنیک QF-PCR عمل می کند تا با تحلیل تفکیک و پیوستگی ژنی هاپلوتیپ (بر اساس روش Haplotyping)، ابتلا یا ناقل بودن نمونه جنین را تشخیص دهد. استفاده از مارکرهای STR، همراه با تشخیص جهش به روش مستقیم، تشخیص پیش از تولد را دقیق تر و قابل اطمینان تر می کند. همراه با تشخیص نقص ژن CFTR، کیت CFTR SegCheck™ v2.2 شامل مارکرهای STR اتوزومی است که جهت تشخیص آنیوپلوئیدی کروموزوم های 21 ، 18 ، 13 ، X و Y بر اساس روش QF-PCR می باشد. همراه با تشخیص نقص ژن CFTR، کیت CFTR SegCheck™ v2.2 شامل مارکرهای STR اتوزومی است که جهت تشخیص آنیوپلوئیدی کروموزوم های 21، 18، 13، X و Y بر اساس روش QF-PCR می باشد. 

کیت تشخیصی CFTR SegCheck™ v2.2 بر اساس 15 مارکر می باشد که شامل 6 مارکر STR با هتروزیگوسیتی بالا در ناحیه بالادست و پایین دست ژنCFTR  و 6 مارکر برای غربالگری اولیه اختلالات شایع کروموزومی (2 مارکر برای کروموزوم 21، 2 مارکر برای کروموزوم 18 و 2 مارکر برای کروموزوم 13) و 3 مارکر تعیین جنسیت (جهت تعیین جنسیت علاوه بر مارکرهای AMXY و SRY یک مارکر X-STR نیز می باشد) است.

این کیت بر روی نمونه‌‌های DNA تخلیص شده از خون، مایع آمنیون (AF)، نمونه پرز جفتی جنین (CVS) و کارت DBC (کارت نگهدارنده DNA محصول شرکت زیست فناوری کوثر)، بافر لیز کننده خون BLB، بافر لیز کننده سلول های امنیوتیک AFL، و بافر لیز کننده پرز های جفتی CVL قابل استفاده می‌باشد.

جهت آشنایی بیشتر با محصول و نحوه ی استفاده از آن و همچنین آنالیز نتایج به دفترچه راهنما مراجعه فرمایید.

 

مارکرهای کیت CFTR SegCheck v2.2:

D21S1411 ،D18S535،D18GATA178F11,D7CFTRSD3.03,, D21S1446،D13S252 ،D13S325 ،DX-TATC 13.3 ،AMXY ، SRY

D7CFTRSU13.7,D7CFTRSU8.7,D7CFTRSD9.8,D7CFTRSD19.5 ,D7CFTRSU8.9

 

موقعیت مارکرهای STR کیت CFTR SegCheck v2.2 نسبت به ژن CFTR:

   

سازگاری:
این کیت با سیستم های کپیلاری الکتروفورز 5 رنگ مانند دستگاه های ABI PRISM 3130/3130xl/3500/3500xL Genetic Analyzer با سایزهای 30، 50 یا 80 سانتی متر کپیلاری سازگار است.
 

محصولات مرتبط:

کاربرد
جهت تایید روش مستقیم تشخیص بیماری سیستیک فیبروزیس
تعداد مارکر
15 مارکر
محتویات
Matrix Calibration، PCR Mix، Primer Mix، Control DNA، HS Taq DNA Polymerase و Size standard
شرایط نگهداری
یکسال در 20- درجه سانتی گراد
ایران کد
-
ردیف عنوان نام فایل نوع فایل سایز فایل تاریخ انتشار دانلود
1 CFTR SegCheck™ Kit v2.2 Quick Protocol cftr_segcheck™_kit_v2.2_quick_protocol-1400.09_edition.pdf pdf 1.52 MB 1400-09-27
2 CFTR SegCheck™ Kit v2.2 GeneMarker Panel kbc_cftr_segcheck_kit_v2.2_gm.rar rar 3 KB 1400-08-26
3 KBC CFTR SegCheck™ Kit v2.2 GeneMapper IDX v.1.5 Panel kbc_cftr_segcheck™_kit_v2.2_panels.rar rar 442 بایت 1399-06-19
4 KBC CFTR SegCheck™ Kit v2.2 GeneMapper ID v.3.2 Panel kbc_cftr_segcheck™_kit_v2.2_panels1.rar rar 443 بایت 1399-06-19

آدرس: تهران،بالاتراز میدان فاطمی خیابان ایرنا، پلاک 41، طبقه 3،شرکت زیست فناوری کوثر    
کد پستی: 1595645513   
تلفن: 88939150-021 و 88939139-021      
ایمیل: Kawsar_biotech@yahoo.com      

 

نماد اعتماد الکترونیکی فروشکاه اینترنتی زیست فناوری کوثر
مدرک عضویت در انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی فروشگاه اینترنتی زیست فناوری کوثر
logo-samandehi
زیست فناوری کوثر
© کلیه حقوق معنوی وب سایت متعلق به زیست فناوری کوثر می‌باشد. طراحی شده توسط طراحی فروشگاه اینترنتی داتک
شکیبا باشید ...